top of page

За Нас

VEKAR Group обединява няколко компании, специализирани в различна гама от дейности. Като генерално представляващо дружество е VEKAR в партньорство с TourBEMOL BULGARIA Ltd. - Туристическа агенция (PK-01-7512)


Фокусът на компанията е насочен към насърчаване и развитие на инвестиции в България. Нашата мисия е да привлечем нови инвеститори в различни сектори на българската икономика. Нашите методи са индивидуални и сложни, ние предлагаме цялостно обслужване на индивидуални и корпоративни клиенти.

Ние подкрепяме стартиращи проекти и гарантираме тяхното развитие, в резултат на което създаваме нови работни места и успешно развиваме трансфера на ноу-хау от различни чуждестранни области. Нашият опит ни помага да проникнем в това ноу-хау по начин, който е успешен за развитието на такъв бизнес и неговата успешна адаптация към българския икономически и правен профил.

Нашата компания предоставя на своите клиенти подробна информация за България като бизнес и геополитическо местоположение. Ние предлагаме цялостни информационни услуги, включително макроикономически анализ на необходимите дейности, информация и оценка на търговски недвижими имоти и инвестиционни парцели. Пълен анализ на инвестиционния проект - категоризиране на положителните и отрицателните аспекти, правно консултиране, съвети относно административни услуги и процедури, информация за регионалните характеристики - демографски тенденции, равнище на безработица, ниво на средна заплата, наличие на висококвалифициран персонал, ниво на средно образователно ниво на региона. Подкрепяме идентифицирането на подизпълнители, доставчици, анализираме нивото на конкурентоспособност на бизнеса и неговото потенциално развитие в конкретен регион на България.

НАШИЯ ЕКИП

Д-р Пламент Теодосиев - главен изпълнителен директор

Д-р Теодосиев има дългогодишен международен опит, представлявал е интересите на Рпублика България в Република Турция, в частност има прекарани няколко мандата в димпломатическите мисии на Република България в гр. Истанбул и гр. Одрин, като е заемал различни позиции – като Вице-консул, Консул и Генерален Консул. В рамките на тези години, прекарани извън страната е придобил опит и квалификация, като експерт по отношение на Република Турция, развитие на двустранните отношения и разрешаване на проблемните въпроси между двете страни, експерт по турски език.  Специализирал е международни отношения и външнотърговска дейност към Института за следдипломна квалификация към УНСС. През 2012г. Успешно завършва втора магистратура – „Защита на културно историческото наследство” в Университета по библиотекознание и информационни технологии и по настоящем успешно защитил Докторска степен на тема „Ролята на консулските отношения при защитата на културно-историческо наследство в Източна Тракия”. Има богат опит в сферата на Българската икономическа среда, Международните проекти и успешното осъществяване на проекти по европейски програми.

SITE MAP
ADDRESS

Str. Kozloduy 114,
Sofia,Bulgaria 1000

CONTACT US

info@vekargroup.com

+359 886 560 009
+359 2 426 9757

bottom of page